Samarbeidsmodell

Mida Sol/SUN2NOR

Mida Sol AS og SUN2NOR as tilbyr langtidsleie av solarium. Selskapet er eier og deleier i mer enn 1300 solarier som er utleid til solsentre, treningssentre, institusjoner og arbeidplasser på land og offshore.

Utleie til solsentre med flere solsenger:

Når du skal starte solsenter er du gjerne usikker på hvor mange solarium, og hvilke modeller du bør ha. Vi kan uforpliktende gjøre en rask konkurranseanalyse i ditt nærområde og foreslå antall og modellvalg.

Vi kan tilby deg samarbeidsavtaler hvor du leier solarium av ulike modeller av oss. Det riktige antall av hver modell tilpasses og oppgraderes fortløpende i samarbeid med kunden. Du kan også få opsjon på å kjøpe ut solariene etter en bestemt tid. Vi er med deg og prosjekterer riktig innredning, strøm, ventilasjon og samarbeider om økonomisk drift

Du driver kanskje allerede et solsenter, men ønsker å prøve et eller flere av våre solarium. Da kan vi også tilby deg leie for å se om våre modeller kan øke solsenterets inntjening.

Samarbeid med Mida Sol:

SUN2NOR ved vårt utleieselskap Mida Sol AS kan tilby et samarbeid der vi eier og leier ut solsenger med tilhørende utstyr, betalingsautomat og produktautomat. Mida Sol tar de store investeringene og tilbyr en tilpasset omsetningsfordeling.

All omsetning/salg av kosmetikk/solbriller fra vareautomat er omsetning som går direkte til Driver av solsenteret uten fordeling. Driver kjøper inn kosmetikk og selger denne med en brutto fortjeneste på ca. 50%.

I en samarbeidsavtale dekker vi alle investeringer knyttet til solarium og automater. Vi dekker også alt av deler og driftstilbehør som rør og lamper til solarium under driften.

Driver av solsenter dekker husleie, strøm, renhold og produkter/varer tilhørende dette.

Driver dekker nødvendig utbedring og innredning av lokalene derunder innredning i solrom som knagger, flaskeholder, speil, bossbøtter, papirdispensere mm i henhold til avtale.

Leasing

Vår avtalepartner på leasing er De Lage Landen. Ved leasing kjøpes produktet av De Lage Landen, som leier produktet ut til forhåndsavtalte betingelser. Faktura utstedes normalt kvartalsvis eller hver måned etter avtale. Fakturagebyr og eventuell forsikring tilkommer. Garantibetingelser som ved kjøp. Du kan velge tidsperiode ved leasing fra 24 mnd-5 år.