Etablering og drift

Om du sysler med tanken på å starte ditt eget solstudio, er det nødvendig å skaffe seg en oversikt over konkurrenter og befolkningsmasse for å kartlegge om det er grunnlag for etablering.
SUN2NOR innehar den beste kompetanse innen bransjen for vurdering av lokaler og beliggenhet og tilbyr hjelp til å foreta en enkel markedsanalyse og estimerte budsjetter på investering og drift.
Å lykkes med å drive et solstudio beror på mange ulike faktorer og forskjellen mellom god og mindre god drift kan skyldes små, men viktige detaljer.

Vi vil stå ved din side for å gi deg gode råd på hvert nivå i planleggings- og byggefasen.

Vi stiller vår kunnskap om praktisk innredning av solsenter tilgjengelig for å sikre en god og kostnadseffektiv etablering.

Riktig ventilasjon er et vesentlig konkurransefortrinn og er en forutsetning for at et solarium skal gi ønsket bruningseffekt. For lav eller for høy temperatur reduserer bruningseffekten i tillegg til unødvendig energiforbruk.

Vi har erfaringen og løsningene som medvirker til en rimelig etablering med høy kvalitet. I vårt SUN2 Solsenterkonsept forhandler og tester vi ut varer, innredning og driftstilbehør som vi tilbyr til konkurransedyktige priser. Vår målsetning er å levere fornuftig og bra utstyr til en gunstig pris.

Hvert solrom bør ha et mål innvendig på 2,80m x 2,80m for å gi best mulig presentasjon av produktet og gi effektiv drift.

Alle dører anbefales som 90 cm. Dørene skal slå innover i solrom.

Et moderne solsenter har veggene helt fra gulv til tak. Eneste åpning i solrommet er under dør da dør monteres uten terskel. I tillegg settes det inn rister i veggene for god sirkulasjon.

Ventileringen kan løses ved at det bygges en transportkanal for varmluft fra solarium i riktig størrelse opp under tak på bakvegg. Vi anbefaler da at solarium plasseres på bakvegg da dette gjør det enklere/penere når lufslange skal opp fra solarium og opp i transportkasse. Denne kassen må da gå mot yttervegg eller alternativt inn mot lager/trappegang til kjeller. Det vil bli produsert store mengder varmluft fra solarium som må fjernes fra lokalet.

Frisk luft inn som skal kompensere for den varme luften som blåses ut, må være i samme dimensjon som transportkasse for varmluft.

Før oppstart er det innehavers ansvar å sørge for at virksomheten er innmeldt til DSA (tidligere Statens strålevern) og at alle solmodellene er utstyrt med lovlige rør etter oversikten hos DSA og være merket UV type 3.

Virksomheten må informere kunden om riktig bruk av solariet, anbefalinger om soling og solingstider og relevante risikofaktorer ved solariebruk.

Solsenteret er forpliktet til å ha på plass doseringsplaner for alle solarium som viser ekvivalenskode på solrørene, advarselsplakat fra DSA, brukerveiledning for hvert solarium og IKT håndbok.

Strøm

Hver enkel solseng trekker ca. 8 – 15 kw.

Vi anbefaler følgende sikringselementer: Jordfeilautomater C60H JFA A-Kl SI-type

Det monteres en Phillip Hauge kontakt 3x20A for tilslutning av hver solseng

Det er en rivende utvikling og stadig et større krav til oss som drivere av solsenter å utvide strøm kapasiteten i forbindelse med at solsengen blir større og mer strøm krevende. Vi ønsker da at det allerede ved oppstart strekkes kabler ut til hvert solrom for å kunne oppgradere til å drifte et solarium med 15kw.

Kontakten plasseres i bakkant av solseng. Plassering avklares nærmere når det er valgt plassering av solarium og hvilken solariumsmodell som skal benyttes. I tillegg legges det opp et dobbelt stikk i hvert solrom i bakkant av solseng. Samme plasseringspunkt som Phillip Hauge kontakt til solseng.

Når du velger SUN2NOR som samarbeidspartner vil du være sikret trygg og riktig etablering og drift av ditt solsenter. Vi stiller vår kompetanse til din disposisjon både under etablering og i drift. SUN2NOR vil sikre at alle forskrifter og lover innen vår bransje blir fulgt på best mulig måte.

Alle som driver solsenter har krav til å utarbeide sin egen IKT/driftshåndbok. Ved etablering i vårt SUN2 solsenterkonsept stiller vi IKT/driftshåndbok til deres disposisjon via vår web. løsning. Denne IKT/driftshåndboken er klargjort for lokal tilpasning.