Adgangs- og betalingsløsninger

Betalingsløsning

SUN2NOR har utviklet en ny betalingsløsning med et unikt crm-verktøy for solsenter som tilfredsstiller myndighetenes krav til alderskontroll, informasjon og registrering. I forbindelse med innføring av ny strålevernsforskrift er det besluttet at alle som tilbyr solarium må utføre ID kontroll på sine kunder.

For å kunne sikre at det er riktig person som benytter seg av soltilbudet er det nødvendig med en godkjent ID verifisering.

Løsningen gir i tillegg driver av solsenter et unikt verktøy og åpner muligheter som vi tidligere bare kunne drømme om. En fremtidsrettet betalingsløsning som totalt endrer måten å drive et solsenter på.

Fra 1. januar 2017 må alle virksomheter som tilbyr solarium ha et tilfredsstillende system for alderskontroll.

Det er altså ikke lenger tilstrekkelig å informere om 18-års aldersgrensen på en plakat for ubetjente Solstudio. Kundens alder må kontrolleres før soling tilbys, og systemet for alderskontroll må oppfylle kriteriene i strålevernforskriften.

Det er opp til den enkelte virksomhet å velge den løsning og det system for alderskontroll som passer virksomheten, så fremt det i tilstrekkelig grad kontrollerer og sikrer at personer under 18 år ikke gis adgang til solarium. Systemet må kunne dokumenteres ved et stedlig tilsyn, og det må ivareta brukernes personvern.

Et system for alderskontroll består av to komponenter: en forhåndskontroll av kundens alder og en etterfølgende adgangskontroll.

Mange ekstra muligheter for driver:

  • CRM/kunderegister på alle kunder.
  • Bonusprogrammer med riktig fokus gir økt inntjening
  • Markedsføringsverktøy som gir effektiv og enkel MF mot egne kunder
  • Supportmodul for driver, solkunde og leverandør
  • Lojalitetsverktøy
  • Statistikk som gir enklere og mer effektiv administrasjon
  • Enkelt og sikkert oppgjør med daglig oversikt på omsetning
  • Enkel «fjernstyring» av solsenger, pris, rabatter og support
  • Økt fokus og inntjening ved salg av solariekosmetikk
Apper

Vi har utviklet 3 APP’er. SUN2 Solkonto, SOL Solkonto og Mida Solkonto.

SUN2 App’en er kun for de solsenter som inngår i vårt SUN2 Solsenterkonsept som nå har 100 solsenter tilsluttet konseptet. SOL Solkonto er for alle andre frittstående solsenter som har eget/egne profiler/konsepter. Mida Solkonto er kun for enkeltsenger og mindre solplasser som vil benytte SUN One løsningen.

Våre solsentre er kontantløse ved kjøp av sol og produkter. Alle Sun2 benytter Sun650 betalingsløsning der du enten betaler med Sun2 app fra din egen mobil eller med bank/kredittkort. De fleste Sun2 har også montert kontaktløs leser på bankterminalen.

Automater

Sun650: SUN650 med 15 tommer touch skjerm som styrer solsengene og produktautomaten direkte. Kunden betaler med APP eller bankkort og velger solseng og soletid via skjermen i solsenteret.

SunMulti: Lik automat som SUN650, men uten bank terminal der kunden kun benytter APP ved betaling av soletid og kosmetikk.

SunOne: I praksis vil det ikke være noen synlig automat. Kunden benytter kun APP for betaling av sin soletid. Alt av styringssystemer, relè og utstyr vil være skjult for kunde. Denne løsningen er tiltenkt enkeltsenger eller mindre solplasser der SUN650 eller SUNMulti ikke vil være tjenelig.